น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

อัตราค่าบริการ ท่านละ 3,600 บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าที่พัก 2 คืน บ้านพักตูกะสู คอทเทจ , ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ค่าประกันการเดินทาง )

น้ำตกปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

ตูกะสู คอทเทจ ขอนำท่านสัมผัสธรรมชาติท่ามกลางป่าใหญ่ของผืนป่าตะวันตก ดินแดนแห่งขุนเขา พงไพร และสายน้ำ ในเขตอำเภออุ้มผาง ชมทัศนัยภาพบนเส้นทางกะเหรี่ยงลอยฟ้า 1,219 โค้ง โค้ง ของเทือกเขาถนนธงชัย สนุกสนานกับการล่องแก่งเหนือสายน้ำแม่กลอง พร้อมชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของม่านมหานที “ทีลอซุ”   และน้ำตกปะหละทะที่สวยงามตามธรรมชาติที่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะ

วันที่ 1 ของการเดินทาง

08.00 เดินทางถึงอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เข้าที่พักตูกะสู คอทเทจ, บริการอาหารเช้า

09.30 รถยนต์สองแถวรับเดินทางชมวัดหนองหลวงซึ่งเป็นโบสถ์ไม้สักทองแกะสลักอย่างสวยงาม, เที่ยวชมถ้ำตะโค๊ะบิ๊ ที่

บ้านแม่กลองใหม่

12.00 บริการอาหารกลางวัน (ข้าวหอ) ระหว่างเดินทาง

13.00 เดินทางต่อไปยังบ้านกะเหรี่ยงปะละทะ ชมน้ำตกปะละทะ, พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 รถยนต์สองแถวรับเดินทางกลับที่พัก ตูกะสู คอทเทจ

18.00 บริการอาหารเย็น, พักผ่อน

วันที่ 2 ของการเดินทาง

05.30 รถยนต์สองแถวรับเดินทางสู้ยอดดอยหัวหมด ชมทะเลหมอก, พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าท่ามกลางผืนป่าตะวันตก

07.00 บริการอาหารเช้า, เตรียมตัวล่องแก่งและไปน้ำตกทีลอซู

08.30 เริ่มต้นล่องแก่งด้วยเรือยางเหนือสายน้ำแม่กลอง ชมความงดงามทางธรรมชาติในลำน้ำ อาทิ ถ้ำผาโหว่,น้ำตกทีลอจ่อ, น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน, แก่งตะโค๊ะบิ๊, ผาผึ้ง, น้ำตกมอลู่, และผาเลือด

12.00 ถึงบริเวณผาเลือด บริการอาหารกลางวัน (ข้าวหอ) , รถยนต์สองแถวรับเดินทางต่อไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู

       เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

13.00 ถึงหน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู เดินป่าประมาณ 1.5 ก.ม. ประมาณ 30 นาที บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพร้อมป้าย

สื่อความหมาย ชมความงดงามของม่านมหานที “ทีลอซู”

16.00 รถยนต์สองแถวรับเดินทางกลับที่พัก ตูกะสู คอทเทจ

18.30 บริการอาหารเย็น,พักผ่อน

วันที่ 3 ของการเดินทาง

07.00 บริการอาหารเช้า

08.30 เก็บสัมภาระ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ท่านละ 3,600 บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าที่พัก2คืน , ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ค่าประกันการเดินทาง )

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป

  • ยาประจำตัว,ยาทากันแมลง
  • ไฟฉาย
  • ชุดที่สวมใส่สำหรับล่องแก่ง, รองเท้าฟองน้ำ หรือรองเท้ารัดส้นที่เปียกน้ำได้

หมายเหตุ

  • โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • โปรแกรมนี้ใช้ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤษภาคม
  • อัตราค่าบริการนี้ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป
  • กรณียกเลิกหรือลดจำนวนห้องพัก/ผู้เข้าพัก ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 15 วัน หากเลยระยะเวลาที่กำหนด ทางตูกะสู คอทเทจ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
  • กรณีทรัพย์สินเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุทางเรือหรืออื่นๆ ทางตูกะสู คอทเทจ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
  • ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด