โปรแกรมทัวร์ อุ้มผาง – ล่องแก่ง – เดินป่า – น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

อัตราค่าบริการ ท่านละ 3.400บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าที่พัก2คืน (เต้นส์ 1 คืน บ้านพักตูกะสู 1 คืน ), ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ค่าประกันการเดินทาง )

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

       ตูกะสู คอทเทจ ขอนำท่านสัมผัสธรรมชาติท่ามกลางป่าใหญ่ของผืนป่าตะวันตก ดินแดนแห่งขุนเขา พงไพร และสายน้ำในเขตอำเภออุ้มผางความงดงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองไทย ชมทัศนียภาพระหว่างการเดินทางบนเส้นทางลอยฟ้า 1,219 โค้ง ของเทือกเขาถนนธงชัย ชมธรรมชาติสองฟากฝั่งลำน้ำแม่กลอง และ ความงดงามและยิ่งใหญ่ของ “ที่ลอซู”

วันที่ 1 ของการเดินทาง

08.00 น.เดินทางถึงอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เข้าที่พัก ณ ตูกะสู คอทเทจ, บริการอาหารเช้า

09.00 น.เริ่มต้นล่องแก่งด้วยเรือยางต้นน้ำแม่กลอง ชมความงดงามสองฟากฝั่งของลำน้ำแวะเที่ยวชมน้ำตกทีลอจ่อ,บ่อน้ำ

ร้อน ผ่านแก่งตะโค๊ะบิ,ผาผึ้ง,น้ำตกมอลู่,ผาเลือด และท่าทราย

12.00 น. ถึงบริเวณท่าทราย บริการอาหารกลางวัน

13.00 น.เริ่มต้นเดินป่าจากท่าทรายมุ่งสู่ที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ระยะทางเดินป่าประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

16.00 น.ถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู จุดตั้งแค้มป์พักแรม,พักผ่อน

18.00 น. บริการอาหารเย็น

วันที่ 2 ของการเดินทาง

บริการอาหารเช้า จุดตั้งแค้มป์พักแรม

08.30 น.ออกเดินป่าประมาณ 1.5 ก.ม. ประมาณ 30 นาที บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพร้อมป้าย

สื่อความหมาย ชมความงดงามของม่านมหานที “ทีลอซู”

13.00 น.ออกเดินทางกลับไปยัง…………… ( ท่าทราย หรือแก่งมอดิโด้ เลือกเส้นทาง ) ล่องเรื่อต่อไปยังสบห้วยแม่ละมุ้ง

รถยนต์สองแถวรับเดินทางกลับตูกะสู คอทเทจ

17.30 น. ถึงตูกะสู เข้าที่พัก

18.30 น. บริการอาหารเย็น พักผ่อน

วันที่ 3 ของการเดินทาง

05.30 น. รถยนต์สองแถวรับเดินทางสู่ยอดดอยหัวหมด ชมทะเลหมอก, พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า, ทุ้งดอกเทียน และ

ทัศนียภาพผืนป่าตะวันตก

07.30 น.บริการอาหารเช้า ห้องอาหารกินกะตู, เตรียมตัวเก็บสัมภาระเดินทางกลับ

08.30 น. เดินทางกลับ……….โดยสวัสดีภาพ

อัตราค่าบริการ

ท่านละ 3.400บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าที่พัก2คืน (เต้นส์ 1 คืน บ้านพักตูกะสู 1 คืน ), ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ค่าประกันการเดินทาง )

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป

  • ยาประจำตัว,ยาทากันแมลง
  • ไฟฉาย
  • ชุดที่สวมใส่สำหรับล่องแก่ง, รองงเท้าฟองน้ำ หรือรองเท้ารัดส้นที่ เปียกน้ำได้
  • ชุดเดินป่าที่รัดกุม, รองเท้าเดินป่า หรือรองเท้าผ้าใบ
  • ผ้าสำหรับผลัดเปลียนอาบน้ำ (สุภาพสตี)

*****จิตใจรักธรรมชาติ และพร้อมที่จะลุย*****

หมายเหตุ

  • โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • โปรแกรมนี้ใช้ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
  • อัตราค่าบริการนี้ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป
ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

Category: Program Tour  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>