โปรแกรมทัวร์ อุ้มผาง – ล่องแก่ง – น้ำตกทีลอซู – น้ำตกปะละทะ

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

อัตราค่าบริการ ท่านละ 5,100 บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่ารถตู้รับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าที่พัก2คืน บ้านพักตูกะสู คอทเทจ , ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ค่าประกันการเดินทาง )

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

       ตูกะสู คอทเทจ ขอนำท้านสัมผัสธรรมชาติท่ามกลางป่าใหญ่ของผืนป่าตะวันตก ดินแดนแห่งขุนเขา พงไพร และสายน้ำใจเขตอำเภออุ้มผางที่ยังคงความงดงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองไทย ชมทัศนียภาพบนเส้นทางลอยฟ้าของเทือกเขาถนนธงชัย ธรรมชาติสองฝากฝั่งของลำน้ำแม่กลอง ซึ่งไหลลัดเลาะไปตามแนวป่าเขาที่สมบูรณ์

วันที่ 1 ของการเดินทาง

20.00 ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

วันที่ 2 ของการเดินทาง

08.00 เดินทางถึงอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เข้าที่พักตูกะสู คอทเทจ, บริการอาหารเช้า

09.30 รถยนต์สองแถวรับเดินทางชมวัดหนองหลวงซึ่งเป็นโบสถ์ไม้สักทองแกะสลักอย่างสวยงาม, เดินทางต่อไปยังวัดน้ำ

ดัน วังปลานานาชนิดหลากหลายสายพันธุ์ และแวะเที่ยวชมถ้ำตะโค๊ะบิ๊, เดินทางต่อไปบ้านปะละทะ

12.00 บริการอาหารกลางวัน (ข้าวหอ) บริเวณน้ำตกปะละทะ, เทียวชมน้ำตกปะละทะ,เล่นน้ำ และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 รถยนต์สองแถวรับเดินทางกลับที่พัก ตูกะสู คอทเทจ

18.30 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารกินกะตู

วันที่ 3 ของการเดินทาง

05.30 รถยนต์สองแถวรับเดินทางสู้ยอดดอยหัวหมด ชมทะเลหมอก, พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าท่ามกลางผืนป่าตะวันตก

07.00 บริการอาหารเช้า, เตรียมตัวล่องแก่งด้วยเรือย่าง

08.30 เริ่มต้นล่องแก่งด้วยเรือยางเหนือสายน้ำแม่กลอง ชมความงดงามทางธรรมชาติในลำน้ำ อาทิ ถ้ำผาโหว่,น้ำตก

ทีลอจ่อ, น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน, แก่งตะโค๊ะบิ๊, ผาผึ้ง, น้ำตกมอลู่, และผาเลือด

12.00 ถึงบริเวณผาเลือด บริการอาหารกลางวัน (ข้าวหอ) , รถยนต์สองแถวรับเดินทางต่อไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู

       เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

13.00 รถยนต์สองแถวรับเดินทางต่อไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู

13.45 ถึงหน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู เดินป่าประมาณ 1.5 ก.ม. ประมาณ 30 นาที บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพร้อมป้าย

สื่อความหมาย ชมความงดงามของม่านมหานที “ทีลอซู”

16.00 รถยนต์สองแถวรับเดินทางกลับที่พัก ตูกะสู คอทเทจ

17.30 ถึงที่พักตูกะสู คอทเทจ, พักผ่อน ตามอัธยาศัย

18.30 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร กินกะตู , พักผ่อน

วันที่ 4 ของการเดินทาง

07.00 บริการอาหารเช้า, เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินมางกลับ

08.30 รถตู้ปรับอากาศเดินทางกลับ แวะเที่ยวชมน้ำตกพาเจริญในเขตอำเภอพบพระ

12.30 อาหารกลางวันตามอัธยาศัย ( ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์ )

13.30 เที่ยวชมตลาดริมเมย ชายแดนไทย-พม่า ซื้อของฝากและของที่ระลึก, เดินทาง กลับแวะตลาดดอยมูเซอ,เดินทาง

กลับ…………โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ท่านละ 5.100 บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่ารถตู้รับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าที่พัก2คืน (บ้านพักตูกะสู คอทเทจ ), ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ค่าประกันการเดินทาง )

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป

  • ยาประจำตัว,ยาทากันแมลง
  • ไฟฉาย
  • ชุดที่สวมใส่สำหรับล่องแก่ง, รองงเท้าฟองน้ำ หรือรองเท้ารัดส้นที่ เปียกน้ำได้

*****จิตใจรักธรรมชาติ และพร้อมที่จะลุย*****

หมายเหตุ

  • โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • โปรแกรมนี้ใช้ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม
  • อัตราค่าบริการนี้ จำนวน 8 – 10 ท่าน
ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

Category: Program Tour  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *