โปรแกรมทัวร์ อุ้มผาง – ล่องแก่งแม่กลอง – เดินป่า – น้ำตกทีลอซู – น้ำตกทีลอเล

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

อัตราค่าบริการ ท่านละ 6,200 บาท ค่าที่พัก 3 คืน ( อัตราค่าบริการนี้รวม  ค่าที่พักตูกะสู 2 คืน, เต้น 1 คืน  ค่าอาหาร 10 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าช้างสำหรับขนสัมภาระ , ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้ง 2 เขต ค่าประกันการเดินทาง )

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

         ตูกะสูคอทเทจ ขอนำท่านสัมผัสธรรมชาติท่ามกลางป่าใหญ่ของผืนป่าตะวันตก ดินแดนแห่งขุนเขา พงไพร และสายน้ำในเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตากที่ยังคงความงดงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองไทย ชมทัศนัยภาพบนเส้นทางกะเหรี่ยงลอยฟ้า 1,219 โค้ง ของเทือกเขาถนนธงชัย ตื่นเต้นเร้าในผจญภัยเหนือสายน้ำแม่กลอง กลอง และความยิ่งใหญ่ของม่านมหานที”ทีลอซู”

วันที่ 1 ของการเดินทาง

07.00 น. เดินทางถึงอำเภออุ้มผาง เข้าที่พักตูกะสู คอทเทจ บริการอาหารเช้า

08.30 น. เริ่มต้นล่องแก่งด้วยเรือยางเหนือสายน้ำแม่กลอง ชมความงดงามทางธรรมชาติในลำน้ำ อาทิ ถ้ำผาโหว่,น้ำตก

ทีลอจ่อ, น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน, แก่งตะโค๊ะบิ๊, ผาผึ้ง, น้ำตกมอลู่, และผาเลือด

11.30 น. ถึงหน่วยพิทักษ์ป่าผาเลือด ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผาง, รถยนต์สองแถวรับเดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์ป่า

ทีลอซู บริการอาหารกลางวัน (ข้าวห่อ)

13.00 น. ออกเดินป่าประมาณ 1.5 ก.ม. ประมาณ 30 นาที บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพร้อมป้ายสื่อความหมาย

ชมความงดงามของม่านมหานที “ทีลอซู”

16.00 น. รถยนต์สองแถวรับเดินทางกลับที่พัก ตูกะสู คอทเทจ

18.30 น. บริการอาหารเย็น, พักผ่อน

วันที่ 2 ของการเดินทาง

07.00 น. บริการอาหารเช้า, เตรียมตัวสัมภาระสำหรับการเดินทางไปน้ำตกทีลอเล

08.00 น. รถยนต์รับเดินทางไปยังหมู่บ้านปะหละทะ จุดเริ่มต้นล่องแก่งผจญภัยเหนือสายน้ำแม่กลอง

08.30 น. เริ่มต้นล่องแก่งด้วยเรือยางบนสายน้ำแม่กลอง ชมธรรมชาติสองฟากฝั่งลำน้ำแม่กลองและผจญ

สนุกตื่นเต้นเร้าใจกับแก่งต่างๆ อาทิ กลุ่มแก่งเลกะติ, แก่งบันได, แก่งหักศอก, และกลุ่มแก่ง

คนมอง, บริการอาหารกลางวัน(ข้าวห่อ)ระหว่างการเดินทาง

15.00 น. ถึงบริเวณจุดตั้งแค้มป์พักแรมเหนือน้ำตกทีลอเล, ล่องเรือต่อไปยังน้ำตกทีลอเล เที่ยวชมความงด

งามของน้ำตกทีลอเล ทั้งด้านตอนบนและที่ไหลลงสู่ลำน้ำแม่กลอง

19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ จุดตั้งแค้มป์พักแรมเหนือน้ำตกทีลอเล , พักผ่อน

วันที่ 3 ของการเดินทาง

07.00 น. บริการอาหารเช้า

08.00 น. เก็บสัมภาระขึ้นหลังช้าง ออกเดินป่า หรือ ( นั่งหลังช้าง )จากจุดตั้งแค้มป์พักแรมมุ่งสู่บ้านกะเหรี่ยง

เซปละ(ประมาณ 20 ก.ม. ใช้เวลาการเดินป่าประมาณ 6-8 ชั่วโมง) ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ง

ใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ตลอดเส้นทางเดินป่าจะผ่านป่า

ดิบเขา, ป่าดิบแล้ง, ป่าไผ่, ป่าเบญจพรรณ และน้ำตกนิรนาม

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ระหว่างการเดินทาง ณ ห้วยกะเปี่ยคี กลางป่าใหญ่

16.00 น. ถึงจุดรถยนต์สองแถวรับเดินทางกลับที่พัก ตูกะสู คอทเทจ

18.30 น. บริการอาหารเย็น ที่ตูกะสู คอทเทจ, พักผ่อน

วันที่ 4 ของการเดินทาง

05.30 น. รถยนต์สองแถวรับเดินทางสู่ยอดดอยหัวหมด ชมทะเลหมอก, พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

07.30 น. บริการอาหารเช้า, เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

08.30 น. เดินทางกลับ……….โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ท่านละ 6,200 บาท ค่าที่พัก 3 คืน ( อัตราค่าบริการนี้รวม( ค่าที่พักตูกะสู 2 คืน, เต้น 1 คืน )ค่าอาหาร 10 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าช้างสำหรับขนสัมภาระ , ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้ง 2 เขต ค่าประกันการเดินทาง )

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป

  • ยาประจำตัว,ยาทากันแมลง
  • ไฟฉาย
  • กางเกงขาสั้นสำหรับเดินป่า, รองเท้าสำหรับเดินป่า
  • ผ้าผลัดเปลี่ยนอาบน้ำ ( สุภาพสตรี )

*****จิตใจรักธรรมชาติ และพร้อมที่จะลุย*****

หมายเหตุ

  • โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • โกรมค่านั่งช้าง จ่ายค่าช้างเพิ่ม เชือกล่ะ 2.600 บาท ( นั่งได้ 2 ท่าน )
  • อัตราค่าบริการนี้ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป
  • โปรแกรมนี้ใช้ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม
ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

Category: Program Tour  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *