โปรแกรมทัวร์ อุ้มผาง – ล่องแก่งแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู 3

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

อัตราค่าบริการ ท่านละ 4.700 บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่ารถตู้รับ-ส่งในโปรแกรม , ค่าที่พัก 2 คืน  บ้านพักตูกะสู คอทเทจ , ค่าอาหาร 5 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ค่าประกันการเดินทาง )

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

         ตูกะสูคอทเทจ ขอนำท่านสัมผัสธรรมชาติท่ามกลางป่าใหญ่ของผืนป่าตะวันตก ดินแดนแห่งขุนเขา พงไพร และสายน้ำในเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตากที่ยังคงความงดงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองไทย ชมทัศนัยภาพบนเส้นทางกะเหรี่ยงลอยฟ้า 1,219 โค้ง ของเทือกเขาถนนธงชัย ชมธรรมชาติสองฟากฝั่งลำน้ำ แม่กลองซึ่งไหลลัดเลาะไปตามแนวป่าขุนเขา

วันที่ 1 ของการเดินทาง

06.00 น. รถตู้รับจาก……..( นัดสถานที่รับ ) เดินทางสู่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

16.30 น. เดินทางถึงอุ้มผาง เข้าที่พักตูกะสู คอจเทจ

18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารกินกะตู, พักผ่อน

วันที่ 2 ของการเดินทาง

07.00 น. บริการอาหารเช้า, เตรียมตัวล่องแก่งและไปน้ำตกทีลอซู

08.30 น. เริ่มต้นล่องแก่งด้วยเรือยางเหนือสายน้ำแม่กลอง ชมความงดงามทางธรรมชาติในลำน้ำ อาทิ ถ้ำผาโหว่,น้ำตก

ทีลอจ่อ, น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน, แก่งตะโค๊ะบิ๊, ผาผึ้ง, น้ำตกมอลู่, และผาเลือด

11.30 น. ถึงหน่วยพิทักษ์ป่าผาเลือด ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผาง, รถยนต์สองแถวรับเดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์ป่า

ทีลอซู

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (ข้าวห่อ)

13.00 น. ออกเดินป่าประมาณ 1.5 ก.ม. ประมาณ 30 นาที บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพร้อมป้ายสื่อความหมาย

ชมความงดงามของม่านมหานที “ทีลอซู”

16.00 น. รถยนต์สองแถวรับเดินทางกลับที่พัก ตูกะสู คอทเทจ

18.30 น. บริการอาหารเย็น,พักผ่อน

วันที่ 3 ของการเดินทาง

05.30 น. รถยนต์สองแถวรับเดินทางสู่ยอดดอยหัวหมด ชมทะเลหมอก, พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

07.30 น. บริการอาหารเช้า, เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางต่อไปยังอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

08.30 น. รภตู้รับเดินทางกลับ แวะเที่ยวน้ำตกพาเจริญ 97 ชั้น ในเขตอำเภอพบพระ

13.00 น. เดินทางไปยังตลาดริมเมย เลือกซื้อของฝากและสินค้าพื้นเมือง

14.30 น. รถตู้เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ท่านละ 4.700 บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่ารถตู้รับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าที่พัก2คืน (บ้านพักตูกะสู คอทเทจ ), ค่าอาหาร 5 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ค่าประกันการเดินทาง )

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป

  • ยาประจำตัว,ยาทากันแมลง
  • ไฟฉาย
  • ชุดที่สวมใส่สำหรับล่องแก่ง, รองงเท้าฟองน้ำ หรือรองเท้ารัดส้นที่ เปียกน้ำได้

*****จิตใจรักธรรมชาติ และพร้อมที่จะลุย*****

หมายเหตุ

  • โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • โปรแกรมนี้ใช้ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม
  • อัตราค่าบริการนี้ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป
น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

Mr.Karl Wassermann

Mr.Karl Wassermann

Category: Program Tour  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *