โปรแกรมทัวร์ อุ้มผาง – ล่องแก่งแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู 2

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

อัตราค่าบริการ ท่านละ 2.800 บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าที่พัก2คืน  บ้านพักตูกะสู คอทเทจ , ค่าอาหาร 5 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ค่าประกันการเดินทาง )

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

         ตูกะสูคอทเทจ ขอนำท่านสัมผัสธรรมชาติท่ามกลางป่าใหญ่ของผืนป่าตะวันตก ดินแดนแห่งขุนเขา พงไพร และสายน้ำในเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตากที่ยังคงความงดงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองไทย ชมทัศนัยภาพบนเส้นทางกะเหรี่ยงลอยฟ้า 1,219 โค้ง ของเทือกเขาถนนธงชัย ชมธรรมชาติสองฟากฝั่งลำน้ำ แม่กลองซึ่งไหลลัดเลาะไปตามแนวป่าขุนเขา

วันที่ 1 ของการเดินทาง

16.30 น. เดินทางถึงอุ้มผาง เข้าที่พักตูกะสู คอจเทจ

18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารกินกะตู, พักผ่อน

วันที่ 2 ของการเดินทาง

07.00 น. บริการอาหารเช้า, เตรียมตัวล่องแก่งและไปน้ำตกทีลอซู

08.30 น. เริ่มต้นล่องแก่งด้วยเรือยางเหนือสายน้ำแม่กลอง ชมความงดงามทางธรรมชาติในลำน้ำ อาทิ ถ้ำผาโหว่,น้ำตก

ทีลอจ่อ, น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน, แก่งตะโค๊ะบิ๊, ผาผึ้ง, น้ำตกมอลู่, และผาเลือด

11.30 น. ถึงหน่วยพิทักษ์ป่าผาเลือด ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผาง, รถยนต์สองแถวรับเดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์ป่า

ทีลอซู

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (ข้าวห่อ)

13.00 น. ออกเดินป่าประมาณ 1.5 ก.ม. ประมาณ 30 นาที บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพร้อมป้ายสื่อความหมาย

ชมความงดงามของม่านมหานที “ทีลอซู”

16.00 น. รถยนต์สองแถวรับเดินทางกลับที่พัก ตูกะสู คอทเทจ

18.30 น. บริการอาหารเย็น,พักผ่อน

วันที่ 3 ของการเดินทาง

05.30 น. รถยนต์สองแถวรับเดินทางสู่ยอดดอยหัวหมด ชมทะเลหมอก, พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

07.30 น. บริการอาหารเช้า, เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

08.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ท่านละ 2.800 บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าที่พัก2คืน (บ้านพักตูกะสู คอทเทจ ), ค่าอาหาร 5 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ค่าประกันการเดินทาง )

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป

  • ยาประจำตัว
  • ยาทากันแมลง
  • ไฟฉาย

*****จิตใจรักธรรมชาติ และพร้อมที่จะลุย*****

หมายเหตุ

  • โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • โปรแกรมนี้ใช้ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม
  • อัตราค่าบริการนี้ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป
ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

ล่องต้นน้ำแม่กลอง

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

Category: Program Tour  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>