โปรแกรมทัวร์ ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู – ล่องแก่งต้นน้ำอุ้มผางคี

ล่องแก่งอุ้มผางคี

ล่องแก่งอุ้มผางคี

อัตราค่าบริการ ท่านละ 4.700บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าที่พัก 3 คืน (เต้นส์ 1 คืน บ้านพักตูกะสู 1 คืน บ้านกะเหรี่ยง 1 คืน ), ค่าอาหาร 10 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ค่าประกันการเดินทาง )

 

ล่องแก่งอุ้มผางคี

ล่องแก่งอุ้มผางคี

      ตูกะสู คอทเทจ ขอนำท่านสัมผัสธรรมชาติท่ามกลางป่าใหญ่ของผืนป่าตะวันตก ดินแดนแห่งขุนเขา พงไพร และสายน้ำในเขตอำเภออุ้มผางความงดงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองไทย ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของม่านมหานที “ทีลอซู” และตื่นเต้นเร้าใจกับการผจญภัยเหนือสายน้ำแม่กลอง และต้นน้ำอุ้มผางคี กลางผืนป่าใหญ่ของตะวันตก

ล่องแก่งอุ้มผางคี

ล่องแก่งอุ้มผางคี

วันที่ 1 ของการเดินทาง

08.00 น.เดินทางถึงอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เข้าที่พัก ณ ตูกะสู คอทเทจ, บริการอาหารเช้า , เตรียมสัมภาระเดินทางไป

น้ำตกทีลอซู

09.00 น.เริ่มต้นล่องแก่งด้วยเรือยางต้นน้ำแม่กลอง ชมความงดงามสองฟากฝั่งของลำน้ำแวะเที่ยวชมน้ำตกทีลอจ่อ,บ่อน้ำ

ร้อน ผ่านแก่งตะโค๊ะบิ,ผาผึ้ง,น้ำตกมอลู่,ผาเลือด และท่าทราย

12.00 น. ถึงบริเวณท่าทราย บริการอาหารกลางวัน

13.00 น.เริ่มต้นเดินป่าจากท่าทรายมุ่งสู่ที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้ม

ผาง ระยะทางเดินป่าประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

16.00 น.ถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู จุดตั้งแค้มป์พักแรม,พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. บริการอาหารเย็น

วันที่ 2 ของการเดินทาง

บริการอาหารเช้า จุดตั้งแค้มป์พักแรม

08.30 น.ออกเดินป่าประมาณ 1.5 ก.ม. ประมาณ 30 นาที บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพร้อมป้าย

สื่อความหมาย ชมความงดงามของม่านมหานที “ทีลอซู”

13.00 น .ออกเดินทางกลับไปยัง…………… ( ท่าทราย หรือแก่งมอกิโด้ เลือกเส้นทาง ) ใช้เวลาเดินประมาณ 3 ชม.

16.00 น. ถึงท่าทราย หรือ แก่ง เรือยางรับล่องเรือต่อไปยังสบห้วยแม่ละมุ้ง

17.00 น. รถยนต์รับเดินทางกลับตูกะสู คอทเทจ และเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านกะเหรี่ยงอุ้มผางคี

18.30 น. ถึงหมู่บ้านอุ้มผางคี, (พักกับชาวบ้าน) , บริการอาหารเย็น, พักผ่อน

วันที่ 3 ของการเดินทาง

07.00 น. บริการอาหารหารเช้า,รถยนต์รับเดินทางสู่บ้านกะเหรี่ยงอุ้มผางคี ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่

08.00 น. เดินทางถึงบ้านกะเหรี่ยงอุ้มผางคี ออกเดินป่าไปยังต้นน้ำอุ้มผางคี จุดเริ่มต้นของการล่องแก่ง

11.30 น. ถึงบริเวณแก่งหลง จุดเริ่มต้นของการผจญภัยเหนือสายน้ำอุ้มผาง, บริการอาหารกลางวัน

13.00 น. เริ่มต้นล่องแก่งผจญถภัยเหนือสายน้ำอุ้มผาง ซึ่งไหลลัดเลาะมาตามป่าเขาจากเขตป่าคลองลาน

ป่าแม่วงก์ ผจญภัยสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับแก่งมากมาย 48 แก่ง ในระดับ 3-4 ระยะเวลา 4 ชั่วโมง

17.00 น. ถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงอุ้มผางคี หรือหมู่บ้านแปโดทะ รถยนต์รับเดินทางกลับที่พักตูกะสู คอทเทจ

19.00 น.บริการอาหารเย็น,พักผ่อน

 วันที่ 4 ของการเดินทาง

05.30 น. รถยนต์รับเดินทางสู่ยอดดอยหัวหมด ชมทะเลหมอก,พระอาทิตย์ขึ้น,ทัศนียภาพของป่าตะวันตก

07.30 น. รถยนต์รับเดินทางกลับที่พัก. บริการอาหารเช้าที่ตูกะสู คอทเทจ

08.30 น. เก็บสัมภาระเดินทางกลับ……โดยสวัสดิภาพ

 อัตราค่าบริการ

ท่านละ 4.700บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าที่พัก 3 คืน (เต้นส์ 1 คืน บ้านพักตูกะสู 1 คืน บ้านกะเหรี่ยง 1 คืน ), ค่าอาหาร 10 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ค่าประกันการเดินทาง )

 สิ่งที่ควรนำติดตัวไป

  • ยาประจำตัว,ยาทากันแมลง
  • ไฟฉาย
  • ชุดที่สวมใส่สำหรับล่องแก่ง, รองงเท้าฟองน้ำ หรือรองเท้ารัดส้นที่ เปียกน้ำได้
  • ชุดเดินป่าที่รัดกุม, รองเท้าเดินป่า หรือรองเท้าผ้าใบ
  • ผ้าสำหรับผลัดเปลียนอาบน้ำ (สุภาพสตี)

*****จิตใจรักธรรมชาติ และพร้อมที่จะลุย*****

หมายเหตุ

  • โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัย
  • โปรแกรมนี้ใช้ได้ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
  • โปรแกรมนั่งช้าง จ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่ม เชือกล่ะ 1,200 บาท ( นั่งได้ 2 ท่าน )
  • อัตราค่าบริการนี้ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป
ล่องแก่งอุ้มผางคี

ล่องแก่งอุ้มผางคี

ล่องแก่งอุ้มผางคี

ล่องแก่งอุ้มผางคี

ล่องแก่งอุ้มผางคี

ล่องแก่งอุ้มผางคี

ล่องแก่งอุ้มผางคี

ล่องแก่งอุ้มผางคี

ล่องแก่งอุ้มผางคี

ล่องแก่งอุ้มผางคี

Category: Program Tour  Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>