Tag-Archive for » น้ำตกทีลอซู «

โปรแกรมทัวร์ ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง-น้ำตกทีลอซู- น้ำตกปะละทะ

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

อัตราค่าบริการ ท่านละ 3,200 บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าที่พัก 2 คืน บ้านพักตูกะสู คอทเทจ , ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ค่าประกันการเดินทาง ) more »

โปรแกรมทัวร์ อุ้มผาง – น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร – ดอยหัวหมด

น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร

น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร

อัตราค่าบริการท่านละ 4,900 บาท (อัตราค่าบริการนี้รวม ค่ารถตู้รับ-ส่ง, ค่ารถรับส่งในโปรแกรม, ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่าที่พัก 2 คืน (เต้นส์1คืน,บ้านพักตูกะสู 1 คืน), ค่ามัคคุเทศก์นำทาง, ค่าลูกหาบ, ค่าประกันการเดินทาง) more »

บ้านฟากเดือน : ตูกะสู คอทเทจ ที่พัก อ.อุ้มผาง จ.ตาก

บ้านฟากเดือน : ตูกะสู คอทเทจ ที่พัก อ.อุ้มผาง จ.ตาก

บ้านฟากเดือน : ตูกะสู คอทเทจ ที่พัก อ.อุ้มผาง จ.ตาก

อัตราค่าห้องพัก

ราคาหลังละ 600 บาท   ( 1 ห้องนอน ห้องละ 3 ท่าน รวม 3 ท่าน/หลัง )

more »

Category: Room  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  Leave a Comment

บ้านฟากฟ้า : ตูกะสู คอทเทจ ที่พัก อ.อุ้มผาง จ.ตาก

บ้านฟากฟ้า : ตูกะสู คอทเทจ ที่พัก อ.อุ้มผาง จ.ตาก

บ้านฟากฟ้า : ตูกะสู คอทเทจ ที่พัก อ.อุ้มผาง จ.ตาก

อัตราค่าห้องพัก

ราคาหลังละ 600 บาท  ( 1 ห้องนอน ห้องละ 3 ท่าน รวม 3 ท่าน/หลัง )

more »

แผนที่ท่องเที่ยว อ.อุ้มผาง จ.ตาก

แผนที่ท่องเที่ยว อ.อุ้มผาง จ.ตาก

แผนที่ท่องเที่ยว อ.อุ้มผาง จ.ตาก

อำเภออุ้มผาง เป็นอำเภอหนึ่งทางตอนใต้ของจังหวัดตาก อำเภอนี้ที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุดและเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอเมืองมากที่สุดในประเทศไทย more »

โปรแกรมทัวร์ (5) อุ้มผาง-ล่องแก่ง-น้ำตกทีลอซู-ปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

ยลความยิ่งใหญ่ของมหานทีทีลอซู น้ำตกที่ได้ชื่อว่าติดอันดับ 1 ชองประเทศไทย กลางผืนป่าตะวันตกดินแดนแห่งหุบเขาพงไพรบนเทือเขาถนนธงชัย สนุกสนานกับการล่องแก่งบนสายน้ำแม่กลอง ชมทะเลหมอกดอยหัวหมด และชมน้ำตกสวยงามในหมู่บ้านกระเหรี่ยงปะหละทะ more »

Category: Program Tour  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  Leave a Comment

โปรแกรมทัวร์ (4) อุ้มผาง-ล่องแก่ง-เดินป่า-น้ำตกทีลอซู

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

ชมทัศนียภาพบนเส้นทาง 1,219 โค้ง บนเทือกเขาถนนธงชัย สนุกสนานกับการล่องแก่งในสายน้ำแม่กลอง พร้อมชมความงดงามยิ่งใหญ่ของม่านมหานที “ทีลอซู” พักผ่อนสบายๆ ที่ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท 1 คืน พักเต้นท์ที่น้ำตกทีลอซู 1 คืน พร้อมอาหารอร่อยๆ ให้คุณอย่างจุใจ  more »

Category: Program Tour  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  Leave a Comment

โปรแกรมทัวร์ (3) แก่งต้นน้ำแม่กลอง-น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซูในมุมสูง

น้ำตกทีลอซูในมุมสูง

ชมทัศนียภาพบนเส้นทาง 1,219 โค้ง บนเทือกเขาถนนธงชัย สนุกสนานกับการล่องแก่งในสายน้ำแม่กลอง พร้อมชมความงดงามยิ่งใหญ่ของม่านมหานที “ทีลอซู” พักผ่อนสบายๆ ที่ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท 2 คืน พร้อมอาหารอร่อยๆ ให้คุณอย่างจุใจ more »

โปรแกรมทัวร์ (2) แก่งต้นน้ำแม่กลอง-ทีลอซู-ปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

ชมทัศนียภาพบนเส้นทาง 1,219 โค้ง บนเทือกเขาถนนธงชัย สนุกสนานกับการล่องแก่งในสายน้ำแม่กลอง พร้อมชมความงดงามยิ่งใหญ่ของม่านมหานที “ทีลอซู” และน้ำตกปะหละทะอันยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านของชาวกระเหรี่ยงปะหละทะ more »

โปรแกรมทัวร์ (1) “ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู – ล่องแก่งต้นน้ำอุ้มผางคี”

ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู

ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู

สัมผัสธรรมชาติท่ามกลางป่่าใหญ่ของผืนป่าตะวันตกดินแดนแห่งขุนเขาพงไพร และสายน้ำในเขต อ.อุ้มผาง ความงดงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองไทย ความยิ่งใหญ่ของม่านมหานที “ทีลอซู” ตื่นเต้นเร้าใจกบการผจญภัยเหนือสายน้ำแม่กลอง ต้นน้ำอุ้มผางคี more »