Tag-Archive for » ที่พัก อ.อุ้มผาง «

โปรแกรมทัวร์ อุ้มผาง – ล่องแก่ง – น้ำตกทีลอซู – น้ำตกปะละทะ

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

อัตราค่าบริการ ท่านละ 4.900 บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่ารถตู้รับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าที่พัก2คืน บ้านพักตูกะสู คอทเทจ , ค่าอาหาร 7 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่าล่องเรือยาง, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ค่าประกันการเดินทาง ) more »

Category: Program Tour  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  Leave a Comment

โปรแกรมทัวร์ ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง-น้ำตกทีลอซู

 

น้ำตกทีลอจ่อ

น้ำตกทีลอจ่อ

อัตราค่าบริการ ท่านละ 3.000 บาท ( อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าที่พัก 2 คืน, ค่าล่องเรือยาง, ค่าอาหาร 6 มื้อ, ค่ารถยนต์สองแถวรับ-ส่งในโปรแกรม, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าประกันการเดินทาง, ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเข้าเขตฯ ) more »

บ้านฟากฟ้า : ตูกะสู คอทเทจ ที่พัก อ.อุ้มผาง จ.ตาก

บ้านฟากฟ้า : ตูกะสู คอทเทจ ที่พัก อ.อุ้มผาง จ.ตาก

บ้านฟากฟ้า : ตูกะสู คอทเทจ ที่พัก อ.อุ้มผาง จ.ตาก

อัตราค่าห้องพัก

ราคาหลังละ 600 บาท  ( 1 ห้องนอน ห้องละ 3 ท่าน รวม 3 ท่าน/หลัง )

more »

โปรแกรมทัวร์ (3) แก่งต้นน้ำแม่กลอง-น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซูในมุมสูง

น้ำตกทีลอซูในมุมสูง

ชมทัศนียภาพบนเส้นทาง 1,219 โค้ง บนเทือกเขาถนนธงชัย สนุกสนานกับการล่องแก่งในสายน้ำแม่กลอง พร้อมชมความงดงามยิ่งใหญ่ของม่านมหานที “ทีลอซู” พักผ่อนสบายๆ ที่ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท 2 คืน พร้อมอาหารอร่อยๆ ให้คุณอย่างจุใจ more »

โปรแกรมทัวร์ (2) แก่งต้นน้ำแม่กลอง-ทีลอซู-ปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

ชมทัศนียภาพบนเส้นทาง 1,219 โค้ง บนเทือกเขาถนนธงชัย สนุกสนานกับการล่องแก่งในสายน้ำแม่กลอง พร้อมชมความงดงามยิ่งใหญ่ของม่านมหานที “ทีลอซู” และน้ำตกปะหละทะอันยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านของชาวกระเหรี่ยงปะหละทะ more »

โปรแกรมทัวร์ (1) “ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู – ล่องแก่งต้นน้ำอุ้มผางคี”

ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู

ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู

สัมผัสธรรมชาติท่ามกลางป่่าใหญ่ของผืนป่าตะวันตกดินแดนแห่งขุนเขาพงไพร และสายน้ำในเขต อ.อุ้มผาง ความงดงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองไทย ความยิ่งใหญ่ของม่านมหานที “ทีลอซู” ตื่นเต้นเร้าใจกบการผจญภัยเหนือสายน้ำแม่กลอง ต้นน้ำอุ้มผางคี more »

อุ้มผางคี

อุ้มผางคี

อุ้มผางคี

more »

ดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

อยู่ในเขตบ้านอุ้มผางลักษณะเป็นเทือกเขายาวติดต่อกัน  บนเขาจะไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น  จะมีแต่ต้นหญ้าเตี้ย ๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป รวมทั้งโขดหินเป็นระยะๆ มองจากด้านล่างขึ้นไปจะเหมือนพรมสีเขียว แซมด้วยโขดหิน ต้นไม้ และดอกไม้ หากขึ้นไปบนยอดเขาจะมองเห็นบ้านอุ้มผาง และทิวเขาสลับซับซ้อนโดยรอบ  more »

น้ำตกปริตุ๊โกร

น้ำตกปริตุ๊โกร

น้ำตกปริตุ๊โกร

ตั้งอยู่บ้านกะเหรี่ยงกุยเลอตอ ใช้เส้นทาง 1288 ที่เลาะขนานพรมแดนไทย-พม่า ซึ่งหมู่บ้านกุยเลอตอนี้ในอดีตเคยเป็นจุดตรวจเอกสานผ่านแดน ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะถูกบรรจุอยู่ในกระบอกไม้ไผ่มีฝาปิดกันชำรุดฉีกขาดซึ่งเรียกว่า “อุผะ” ต่อมาเพี้ยนเป็น “อุ้มผาง” คือชื่ออำเภอในปัจจุบัน more »

น้ำตกโคทะ

น้ำตกโคทะ

น้ำตกโคทะ

ตั้งอยู่บ้านกะเหรี่ยงโคทะ ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอ้มผาง เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ เกิดจากลำห้วยกล้อทอ ลำน้ำเดียวกับน้ำตกทีลอซู แต่อยู่ด้านล่างของน้ำตกทีลอซู มีขนาดกว้างกว่า 100 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ สูงกว่า 50 เมตร การเดินทางใช้ได้ 2 เส้นทาง คือ  more »