บ้านกลางไพร : ตูกะสู คอทเทจ ที่พัก อ.อุ้มผาง จ.ตาก

บ้านกลางไพร : ตูกะสู คอทเทจ ที่พัก อ.อุ้มผาง จ.ตาก

บ้านกลางไพร : ตูกะสู คอทเทจ ที่พัก อ.อุ้มผาง จ.ตาก

อัตราค่าห้องพัก

ราคาหลังละ 1,800 บาท   ( 2 ห้องนอน ห้องละ 4 ท่าน รวม 8 ท่าน/หลัง ) more »

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ความกว้างของน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหล หลั่นเป็นชั้นๆ สูงประมาณ 300 เมตร แวดล้อมไปด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ที่สุด เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ของเมืองไทยและยังติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก more »

บ้านฟากดาว : ตูกะสู คอทเทจ ที่พัก อ.อุ้มผาง จ.ตาก

บ้านฟากดาว : ตูกะสู คอทเทจ ที่พัก อ.อุ้มผาง จ.ตาก

บ้านฟากดาว : ตูกะสู คอทเทจ ที่พัก อ.อุ้มผาง จ.ตาก

อัตราค่าห้องพัก

ราคาหลังละ 600 บาท   ( 1 ห้องนอน ห้องละ 3 ท่าน รวม 3 ท่าน/หลัง ) more »

Category: Room  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  Leave a Comment

โปรแกรมทัวร์ (5) อุ้มผาง-ล่องแก่ง-น้ำตกทีลอซู-ปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

ยลความยิ่งใหญ่ของมหานทีทีลอซู น้ำตกที่ได้ชื่อว่าติดอันดับ 1 ชองประเทศไทย กลางผืนป่าตะวันตกดินแดนแห่งหุบเขาพงไพรบนเทือเขาถนนธงชัย สนุกสนานกับการล่องแก่งบนสายน้ำแม่กลอง ชมทะเลหมอกดอยหัวหมด และชมน้ำตกสวยงามในหมู่บ้านกระเหรี่ยงปะหละทะ more »

Category: Program Tour  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  Leave a Comment

โปรแกรมทัวร์ (4) อุ้มผาง-ล่องแก่ง-เดินป่า-น้ำตกทีลอซู

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

ทะเลหมอกดอยหัวหมด

ชมทัศนียภาพบนเส้นทาง 1,219 โค้ง บนเทือกเขาถนนธงชัย สนุกสนานกับการล่องแก่งในสายน้ำแม่กลอง พร้อมชมความงดงามยิ่งใหญ่ของม่านมหานที “ทีลอซู” พักผ่อนสบายๆ ที่ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท 1 คืน พักเต้นท์ที่น้ำตกทีลอซู 1 คืน พร้อมอาหารอร่อยๆ ให้คุณอย่างจุใจ  more »

Category: Program Tour  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  Leave a Comment

โปรแกรมทัวร์ (3) แก่งต้นน้ำแม่กลอง-น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซูในมุมสูง

น้ำตกทีลอซูในมุมสูง

ชมทัศนียภาพบนเส้นทาง 1,219 โค้ง บนเทือกเขาถนนธงชัย สนุกสนานกับการล่องแก่งในสายน้ำแม่กลอง พร้อมชมความงดงามยิ่งใหญ่ของม่านมหานที “ทีลอซู” พักผ่อนสบายๆ ที่ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท 2 คืน พร้อมอาหารอร่อยๆ ให้คุณอย่างจุใจ more »

โปรแกรมทัวร์ (2) แก่งต้นน้ำแม่กลอง-ทีลอซู-ปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

ชมทัศนียภาพบนเส้นทาง 1,219 โค้ง บนเทือกเขาถนนธงชัย สนุกสนานกับการล่องแก่งในสายน้ำแม่กลอง พร้อมชมความงดงามยิ่งใหญ่ของม่านมหานที “ทีลอซู” และน้ำตกปะหละทะอันยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านของชาวกระเหรี่ยงปะหละทะ more »

โปรแกรมทัวร์ (1) “ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู – ล่องแก่งต้นน้ำอุ้มผางคี”

ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู

ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู

สัมผัสธรรมชาติท่ามกลางป่่าใหญ่ของผืนป่าตะวันตกดินแดนแห่งขุนเขาพงไพร และสายน้ำในเขต อ.อุ้มผาง ความงดงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองไทย ความยิ่งใหญ่ของม่านมหานที “ทีลอซู” ตื่นเต้นเร้าใจกบการผจญภัยเหนือสายน้ำแม่กลอง ต้นน้ำอุ้มผางคี more »

น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซูในมุมสูง

น้ำตกทีลอซูในมุมสูง

คำว่าทีลอซูเป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่า “น้ำตกดำ” ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ลักษณะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อทอ ลำน้ำทั้งสายไหลผ่านหน้าผาสูงชันตกลงสู่เบื้องล่าง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ความกว้างของน้ำตกประมาณ 500 เมตร more »

อุ้มผางคี

อุ้มผางคี

อุ้มผางคี

more »