ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท | ที่พัก อ.อุ้มผาง จ.ตาก รีสอร์ทเที่ยวน้ำตกทีลอซู | โทร. 055-561295 , 081-825 8238 , 081-819 0304

น้ำตกปะหละทะ 0

โปรแกรมทัวร์ (5) อุ้มผาง-ล่องแก่ง-น้ำตกทีลอซู-ปะละทะ

ยลความยิ่งใหญ่ของมหานทีทีลอซู น้ำตกที่ได้ชื่อว่าติดอันดับ 1 ชองประเทศไทย กลางผืนป่าตะวันตกดินแดนแห่งหุบเขาพงไพรบนเทือเขาถนนธงชัย สนุกสนานกับการล่องแก่งบนสายน้ำแม่กลอง ชมทะเลหมอกดอยหัวหมด และชมน้ำตกสวยงามในหมู่บ้านกระเหรี่ยงปะหละทะ

ทะเลหมอกดอยหัวหมด 0

โปรแกรมทัวร์ (4) อุ้มผาง-ล่องแก่ง-เดินป่า-น้ำตกทีลอซู

ชมทัศนียภาพบนเส้นทาง 1,219 โค้ง บนเทือกเขาถนนธงชัย สนุกสนานกับการล่องแก่งในสายน้ำแม่กลอง พร้อมชมความงดงามยิ่งใหญ่ของม่านมหานที “ทีลอซู” พักผ่อนสบายๆ ที่ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท 1 คืน พักเต้นท์ที่น้ำตกทีลอซู 1 คืน พร้อมอาหารอร่อยๆ ให้คุณอย่างจุใจ 

น้ำตกทีลอซูในมุมสูง 0

โปรแกรมทัวร์ (3) แก่งต้นน้ำแม่กลอง-น้ำตกทีลอซู

ชมทัศนียภาพบนเส้นทาง 1,219 โค้ง บนเทือกเขาถนนธงชัย สนุกสนานกับการล่องแก่งในสายน้ำแม่กลอง พร้อมชมความงดงามยิ่งใหญ่ของม่านมหานที “ทีลอซู” พักผ่อนสบายๆ ที่ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท 2 คืน พร้อมอาหารอร่อยๆ ให้คุณอย่างจุใจ

น้ำตกปะหละทะ 0

โปรแกรมทัวร์ (2) แก่งต้นน้ำแม่กลอง-ทีลอซู-ปะหละทะ

ชมทัศนียภาพบนเส้นทาง 1,219 โค้ง บนเทือกเขาถนนธงชัย สนุกสนานกับการล่องแก่งในสายน้ำแม่กลอง พร้อมชมความงดงามยิ่งใหญ่ของม่านมหานที “ทีลอซู” และน้ำตกปะหละทะอันยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านของชาวกระเหรี่ยงปะหละทะ

ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู 0

โปรแกรมทัวร์ (1) “ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู – ล่องแก่งต้นน้ำอุ้มผางคี”

สัมผัสธรรมชาติท่ามกลางป่่าใหญ่ของผืนป่าตะวันตกดินแดนแห่งขุนเขาพงไพร และสายน้ำในเขต อ.อุ้มผาง ความงดงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองไทย ความยิ่งใหญ่ของม่านมหานที “ทีลอซู” ตื่นเต้นเร้าใจกบการผจญภัยเหนือสายน้ำแม่กลอง ต้นน้ำอุ้มผางคี

น้ำตกทีลอซูในมุมสูง 0

น้ำตกทีลอซู

คำว่าทีลอซูเป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่า “น้ำตกดำ” ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ลักษณะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อทอ ลำน้ำทั้งสายไหลผ่านหน้าผาสูงชันตกลงสู่เบื้องล่าง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ความกว้างของน้ำตกประมาณ 500 เมตร

อุ้มผางคี 0

อุ้มผางคี

เป็นการล่องต้นลำน้ำอุ้มผาง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของน้ำแม่กลอง เป็นการล่องแก่งที่ค้นพบใหม่ไม่กี่ปีมานี้เอง แก่งอยู่ในระดับ 3-4 แก่งน้อยใหญ่มาหมายประมาณ 77 แก่ง ใช้เวลาในการล่องแก่งประมาณ 4 ชั่วโมง ช่วงที่เหมาะสมในการล่องแก่ง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ควรใช้เวลาอย่างน้อย 2 คืน 3 วัน

ทะเลหมอกดอยหัวหมด 0

ดอยหัวหมด

อยู่ในเขตบ้านอุ้มผางลักษณะเป็นเทือกเขายาวติดต่อกัน  บนเขาจะไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น  จะมีแต่ต้นหญ้าเตี้ย ๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป รวมทั้งโขดหินเป็นระยะๆ มองจากด้านล่างขึ้นไปจะเหมือนพรมสีเขียว แซมด้วยโขดหิน ต้นไม้ และดอกไม้ หากขึ้นไปบนยอดเขาจะมองเห็นบ้านอุ้มผาง และทิวเขาสลับซับซ้อนโดยรอบ

ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู 0

น้ำตกทีลอเล

ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก เป็นน้ำตกที่อยู่บนโตรกผาคล้ายถ้ำ ตกลงสู่ลำน้ำแม่กลองท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม น้ำตกทีลอเลเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินทางลักษณะผจญภัย และศึกษาธรรมชาติ นิยมเดินทางโดยการล่องแก่งเรือยางไปตามลำน้ำแม่กลอง

ปิตุ๊โกร น้ำตกรูปหัวใจในป่าใหญ่ 0

น้ำตกปริตุ๊โกร

ตั้งอยู่บ้านกะเหรี่ยงกุยเลอตอ ใช้เส้นทาง 1288 ที่เลาะขนานพรมแดนไทย-พม่า ซึ่งหมู่บ้านกุยเลอตอนี้ในอดีตเคยเป็นจุดตรวจเอกสานผ่านแดน ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะถูกบรรจุอยู่ในกระบอกไม้ไผ่มีฝาปิดกันชำรุดฉีกขาดซึ่งเรียกว่า “อุผะ” ต่อมาเพี้ยนเป็น “อุ้มผาง” คือชื่ออำเภอในปัจจุบัน